luni, 13 mai 2013

ÎNVIEREA DOMNULUI - 2013 -

         În  perioada Sfântului şi Marelui Post al Paştilor din anul 2013, în zilele de miercuri şi vineri am oficiat Liturghia Sfântului Grigorie Dialogul, aşa după cum este obiceilul Bisericii noastre.Credincioşii au participat cu evlavie la această mirifică slujbă, spovedindu-se şi apoi  împărtăşindu-se cu trupul şi sângele Domnului nostru Iisus Hristos.
         Săptămâna Patimilor din acest an, ne-a reamintit, prin slujbele specifice, de patimile şi jertfa Mântuitorului Iisus Hristos. În Joia Mare, împreună cu părintele Simion Creţa am săvârşit slujba Deniei celor 12 Evanghelii, iar în Vinerea Mare slujba Deniei Prohodului Domnului, bucurându-ne de prezenţa credincioşilor noştri evlavioşi.
         În noaptea de Înviere,  alături de sute de credincioşi, am oficiat slujba Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, iar în zilele  de Paşti, Sfânta Liturghie şi slujba Vecerniei.
        Corul bisericii noastre ne-a încântat cu minunatele cântări specifice Praznicului Învierii.
        Dăm slavă lui Dumnezeu şi îi mulţumim pentru toată această  perioadă, dusă la bun sfârşit.

joi, 28 martie 2013

Duminica Ortodoxiei

           În această primă duminică din Postul Mare, am oficiat Sfânta Liturghie în biserica parohială, împreună cu părintele Simion Creţa şi credincioşii prezenţi la serviciul divin.
           La finalul slujbei, s-a dat citirii Pastoralei Sfântului Sinod, îndemnându-se credincioşii la cinstirea sfintelor icoane şi la acte de milostenie, de caritate, organizându-se în acest sens binecunoscuta colectă  Fondului Central Misionar.
           Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate darurile primite.

joi, 21 martie 2013

Duminica izgonirii lui Adam din Rai

            Astăzi, 17.03.2013, împreună cu părintele Simion Creţa, am săvârşit Sfânta Liturghie, luminaţi de razele binefăcătoare ale Treimii celei de-o fiinţă şi nedespărţite.Credincioşii au fost prezenţi în număr mulţumitor la sfânta biserică, iar corul bisericii ne-a încântat cu răspunsurile la serviciul divin.
            În cuvântul de învăţătură, părintele Simion, a arătat credincioşilor prezenţi importanţa ţinerii postului, pentru necesităţile sufleteşti şi trupeşti ale noastre, mai cu seamă a Sfântului şi Marelui Post al Paştilor, care începe mâine. A subliniat apoi îndemnul Mântuitorului Hristos de a ne trimite comori în cer, unde sunt scutite de răufăcători.
            Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate darurile primite.

joi, 7 martie 2013

Duminica a 34- a după Rusalii

            În această zi binecuvântată de primăvară, 03.03.2013, razele soarelui ne-au condus în Casa Domnului.
            Alături de părintele Simion Creţa, am săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, spre folosul nostru sufletesc.
            Într-o comuniune sfântă am adus laudă şi mulţumire Stăpânului Ceresc, gustând din minunatele Lui daruri. Credincioşii noştri, împreună cu corul parohial au participat activ la Sfâta Liturghie, înfumuseţând serviciul divin.
            La sfârşitul slujbei preacucernicia sa, în predica obişnuită a subliniat necesitatea fiecăruia dintre noi de a ne pocăi, de a ne întoarce la Părintele Ceresc,  cu smerenie, asemenea fiului risipitor din pildă.
            În final, parohia noastră a organizat o colecta umanitară destinată tinerei Dobra Maria, bolnavă.
            Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate darurile primite.

joi, 28 februarie 2013

Duminica a 33 - a după Rusalii

           Duminică, 24.02.2013, am intrat într-o nouă perioadă a anului bisericesc, Perioada Triodului. În bisericile noastre s-a prezentat minunata  pildă a Vameşului şi a Fariseului. Sunetul clopotelor ne-a chemat la rugăciune, cu mic cu mare. Împreună cu părintele Pugna Ioan şi credincioşii noştri am săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, împărtăşindu-ne cu Trupul şi Sângele, Mântuitorului nostru.
           În cuvântul de învăţătură, am vorbit  credincioşilor despre virtutea smereniei creştine, plăcută lui Dumnezeu şi modelul de urmat, al vameşului, în rugăciune.
           La finalul slujbei, în spiritul întrajutorării creştine, am procedat la strângerea unei colecte, destinate Asociaţiei "Filantropia Ortodoxă" din Bistriţa-Năsăud.
           Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate darurile primite.

miercuri, 20 februarie 2013

Duminica a 17- a după Rusalii

           Împreună cu credincioşii noştri, în duminica cananeencei din 17.02.2013 am săvârşit Sfânta Liturghie, într-o atmosferă sublimă, luminaţi de puterea binefăcătoare a Sfântului Duh.
           Am liturghisit, împărtăşindu-ne din acelaşi potir, împreună cu părintele Simion Creţa.
           În cuvântul de învăţătură preacucernicia sa, a scos în evidenţă credinţa puternică şi statornică de care a dat dovadă această femeie, model de urmat de fiecare dintre noi.
           Dăm slavă lui Dumnezeu, pentru toate darurile primite.

luni, 11 februarie 2013

Duminica a 16 - a după Rusalii

          Într-o atmosferă dumnezeiască, duminică 10.02.2013, am săvărşit Sfânta Liturghie, împreună cu credincioşii prezenţi în biserica parohială. Cu toţii ne-am împărtăşit de măreţia sfintei slujbe. Corul bisericii noastre ne-a încântat cu răspunsurile date la servicul divin, dăruindu-ne o comuniune treimică.
          În cuvântul de învăţătură, despre Pilda Talanţilor, am stimulat credincioşii să-şi pună în mişcare talanţii, darurile primite, spre folosul sufletesc şi trupesc, asemenea celor două slugi  din pericopa evanghelică.
          Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate darurile primite.