joi, 28 februarie 2013

Duminica a 33 - a după Rusalii

           Duminică, 24.02.2013, am intrat într-o nouă perioadă a anului bisericesc, Perioada Triodului. În bisericile noastre s-a prezentat minunata  pildă a Vameşului şi a Fariseului. Sunetul clopotelor ne-a chemat la rugăciune, cu mic cu mare. Împreună cu părintele Pugna Ioan şi credincioşii noştri am săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, împărtăşindu-ne cu Trupul şi Sângele, Mântuitorului nostru.
           În cuvântul de învăţătură, am vorbit  credincioşilor despre virtutea smereniei creştine, plăcută lui Dumnezeu şi modelul de urmat, al vameşului, în rugăciune.
           La finalul slujbei, în spiritul întrajutorării creştine, am procedat la strângerea unei colecte, destinate Asociaţiei "Filantropia Ortodoxă" din Bistriţa-Năsăud.
           Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate darurile primite.

miercuri, 20 februarie 2013

Duminica a 17- a după Rusalii

           Împreună cu credincioşii noştri, în duminica cananeencei din 17.02.2013 am săvârşit Sfânta Liturghie, într-o atmosferă sublimă, luminaţi de puterea binefăcătoare a Sfântului Duh.
           Am liturghisit, împărtăşindu-ne din acelaşi potir, împreună cu părintele Simion Creţa.
           În cuvântul de învăţătură preacucernicia sa, a scos în evidenţă credinţa puternică şi statornică de care a dat dovadă această femeie, model de urmat de fiecare dintre noi.
           Dăm slavă lui Dumnezeu, pentru toate darurile primite.

luni, 11 februarie 2013

Duminica a 16 - a după Rusalii

          Într-o atmosferă dumnezeiască, duminică 10.02.2013, am săvărşit Sfânta Liturghie, împreună cu credincioşii prezenţi în biserica parohială. Cu toţii ne-am împărtăşit de măreţia sfintei slujbe. Corul bisericii noastre ne-a încântat cu răspunsurile date la servicul divin, dăruindu-ne o comuniune treimică.
          În cuvântul de învăţătură, despre Pilda Talanţilor, am stimulat credincioşii să-şi pună în mişcare talanţii, darurile primite, spre folosul sufletesc şi trupesc, asemenea celor două slugi  din pericopa evanghelică.
          Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate darurile primite.

luni, 4 februarie 2013

Duminica a 32 -a dupa Rusalii           Duminică 03.02.3013, am oficiat Sfânta Liturghie, în biserica parohiei noastre împreună cu părintele Simion Creţa, împărtăşindu-ne din  minunatele daruri cereşti. Alături de credincioşii noştri, participanţi la serviciul divin am adus cuvânt de laudă şi mulţumire Stăpânului ceresc.
          În cuvântul de învăţătură, părintele Simion, a scos în evidenţă modelul minunat, respectiv dorinţa de schimbare a vameşului Zaheu.
          La final parohia noastră, a organizat o colectă cu caracter filantropic, destinată tânărului Adrian-Gabriel  de 12 ani, care suferă de Retinoblastom, Retard psihic si limbaj, Hemangiom.
      Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate darurile primite.           
        Sâmbătă 02.02.2013, de praznicul ÎNTÂMPINĂRII  DONMULUI într-o comuniune dumnezeiască, preot şi credincioşi,  am săvârşit Sfânta Liturghie, aducând laudă Stăpânului ceresc. Credincioşii  au fost prezenţi în număr mulţumitor la sfânta biserică, participând la serviciul divin, prin cântarea bisericească.
        Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate darurile primite.